VNU

Debat in cartoons

Sprekers & Debaters

De sprekers en debaters tijdens het 4e Nationaal Industrie Debat waren afkomstig uit industriële bedrijven, branche-organisaties, overheid, onderwijs en wetenschap.

> Bekijk het debat in cartoons

Sprekers
Charles GroenhuijsenBen DankbaarDaan QuakernaatGuido LandheerPaul de Krom


 

Debaters 


Stelling 1: “Het innovatie beleid dat de overheid voert, daar heeft het bedrijfsleven geen behoefte aan.”
Dany Jacobs, professor kenniseconomie en innovatiebeleid UvA versus Bob Steetskamp, Program Director Topsector Agri & Food Friesland Campina.
Dany Jacobs Bob Steetskamp 

Stelling 2: “Nederland kan internationaal concurreren op alle markten met alle producten."
Henk van der Kolk, oud-voorzitter en coördinator techniekpact FNV versus Arno van Mourik, directeur Airborne
Henk van der KolkArno van Mourik

Stelling 3: “MBO scholen houden te weinig rekening met de vraag op de arbeidsmarkt.”
Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad versus Piet Fortuin, vice voorzitter CNV vakmensen
Jan van ZijlPiet Fortuin

Stelling 4: “Het bedrijfsleven moet het tekort aan technici zelf oplossen.”
Gert Bravenboer, director Industry Siemens versus Ton Wilthagen, hoogleraar institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt Tilburg University
Gert BravenboerTon Wilthagen

> Bekijk het debat in cartoons