VNU

Organisatie

Het Nationaal Industrie Debat brengt de Nederlandse industrie en daarbij nauw betrokken stakeholders als onderwijs en wetenschap, sociale partners, brancheorganisaties en overheid samen om te discussiëren over actuele ontwikkelingen en toekomstperspectieven. Het 4e Nationaal Industrie Debat werd georganiseerd door de Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC), TechniekTalent.nu en VNU Exhibitions Europe. Dit gebeurde vanuit hun directe betrokkenheid bij de Nederlandse industrie en zonder enig commercieel doel.

Overdracht activiteiten SIC aan TechniekTalent.nu

Tijdens het 4e Nationaal Industrie Debat heeft voorzitter Willem van den Stokker symbolisch de activiteiten van de Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC) overgedragen aan André van der Leest, voorzitter TechniekTalent.nu.

Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC)

De SIC heeft geconstateerd dat het bestaande beeld van de maakindustrie bij het publiek, maar ook bij de opinie- en beleidsmakers, nauwelijks overeenkomt met de werkelijke betekenis. Het economische en maatschappelijke belang van de maakindustrie is niet alleen onvoldoende bekend, maar wordt ook onderschat. SIC wil daar verandering in aanbrengen en is daarom pleitbezorger en stimulator voor het ontwikkelen van een industriebeleid door bedrijfsleven, sociale partners en overheid.
> Meer informatie

TechniekTalent.nu

TechniekTalent.ni is een uniek samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen, koepelorganisaties en scholen. Met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek. En dat is hard nodig, om het dreigende personeelstekort voor de komende jaren af te wenden. Met vereende krachten gaan we op zoek naar nieuwe talenten voor de technieksector. En zal er werk worden gemaakt van talentbehoud, zodat het talent dat we hebben ook binnenboord blijft.
> Meer informatie

VNU Exhibitions Europe

VNU Exhibitions Europe organiseert sinds dag en jaar beurzen. Tijden veranderen. De kern van ons werk is het genereren van leads voor onze klanten. We willen bedrijven op het juiste moment met de juiste doelgroep in contact brengen, zodat er interessante zakelijke contacten ontstaan. Begonnen als beursorganisator pur sang bieden wij onze klanten tegenwoordig multimediale proposities: beurzen, internet en kleinschalige bijeenkomsten. We zijn zowel live als online actief. Met een pakket van zo’n 60 titels zijn we toonaangevend in Nederland. Daarnaast zijn we actief in zuidoost Azië met onze bedrijven VNU Exhibitions Asia in Shanghai en VNU Exhibitions Asia Pacific in Bangkok.
> Meer informatie