VNU

|Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Door de toenemende krapte op de technische arbeidsmarkt in de komende jaren, komen de arbeidsproductiviteit en de winstgevendheid van het technisch bedrijfsleven onder druk te staan. Dat blijkt uit de Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 die SEO Economisch Onderzoek heeft opgesteld in opdracht van het landelijke samenwerkingsverband TechniekTalent.nu en die op woensdag 2 oktober 2013 werd gepresenteerd tijdens het 4e Nationale Industrie Debat in de Utrechtse Jaarbeurs. De verwachte instroom in technische beroepen ligt de komende vijf jaar 33.000 arbeidskrachten lager dan de vraag naar nieuw technisch personeel. Voorzitter André van der Leest van TechniekTalent.nu: “Samenwerking blijft volop nodig om de instroom van nieuwe technici te vergroten.”

Het technisch bedrijfsleven is van vitaal belang voor Nederland, zo blijkt uit de Monitor. De sector staat met bijna 20 procent van de beroepsbevolking garant voor maar liefst 76 procent van alle nationale R&D-uitgaven en voor 70 procent van de export uit eigen productie van het afgelopen jaar. Technische bedrijven leveren bovendien 40 procent van de Nederlandse productie. “Voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondanks de langdurige economische crisis blijft de technische arbeidsmarkt gespannen”, aldus SEO-onderzoeker Maikel Volkerink.

De instroom op de technische arbeidsmarkt is nog steeds ruim onvoldoende om de uitstroom (met name door de vergrijzing) op te vangen. Een deel van de technische bedrijven vangt de tekorten nu al op door het aannemen van buitenlandse werknemers, het uitbreiden van arbeidsuren van zittend personeel en het langer in dienst houden van oudere werknemers. Voorzitter André van der Leest van TechniekTalent.nu: “In uiterste gevallen worden vacatures in het geheel niet vervuld en kunnen minder opdrachten worden aangenomen. Een krappe arbeidsmarkt kan de groei van de productie in technische bedrijven remmen, hetgeen ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit en winstgevendheid.”

Daarom blijft het interesseren, enthousiasmeren en faciliteren van jongeren voor een technische opleiding en aansluitend voor een technisch beroep een zeer belangrijk aandachtspunt. Van der Leest: “We moeten hier met zijn allen stevig in blijven investeren. Want de Monitor laat zien dat techniek van levensbelang is voor Nederland.”

Bron: persbericht TechniekTalent.nu


Blader door de volledige Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013:
 Meer informatie?

Neem contact op met Pam van der Wel, communicatie TechniekTalent.nu.
T 0348-744067
E p.vanderwel@techniektalent.nu

Wilt u het rapport per post ontvangen? Stuur uw gegevens dan naar info@techniektalent.nu.